Postingan

Pembinaan Seni Menggambar Siswa SDN Sungai Malang 5 untuk Persiapan Mengikuti Lomba Mewarnai Tingkat Nasional 2021

PPB STIQ Amuntai Bekerjasama dengan UPB UIN Antasari Menyelenggarakan Kegiatan TOAFL dan TOEFL di STIQ Amuntai

WEBINAR INTERNASIONAL: Firqah Islamiah di Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor (KUIS) Malaysia